2023; advocaat; advocatuur; erkend; haagrecht; piketcursus; rechtsbijstand; romelingh; strafpiket; strafrecht

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl

2023; advocaat; advocatuur; erkend; haagrecht; piketcursus; rechtsbijstand; romelingh; strafpiket; strafrecht

Mocht je niet kunnen wachten met het volgen van een piketcursus
en ben je met twee andere advocaten,
neem dan contact op voor een piketcursus op maat.

 

Piketcursus Strafrecht

Dinsdag 28 februari 2023 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 250,00 exclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 28/02/2023 Den Haag   Klik hier voor Programma 28/02/2023 Den Haag

 

Piketcursus Strafrecht

Maandag 18 september 2023 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 250,00 exclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 18/09/2023 Den Haag   Klik hier voor Programma 18/09/2023 Den Haag

 

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.

Ingeval je een advocaat-stagiaire bent en je de hoofdrichting strafrecht van de beroepsopleiding volgt, dan kan het zijn dat het niet noodzakelijk is om een piketcursus te volgen om op de piketlijst van de Raad voor Rechtsbijstand te komen. Ben je geen advocaat-stagiaire of volg je een andere hoofdrichting, dan is het volgen van een piketcursus in veel gevallen wel een van de voorwaarden om op de piketlijst van de Raad voor Rechtsbijstand te worden geplaatst.

De door Haagrecht Advocaten georganiseerde piketcursus is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand.
 

 

Planning

28/02/2023 Piketcursus Strafrecht te Den Haag
18/09/2023 Piketcursus Strafrecht te Den Haag

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot tien. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatietechniek 2022
Sheets Civiel Jeugdrecht 2022
Sheets Dagvaarding en Tenlastelegging
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2021
Sheets Jeugdstrafrecht 2022
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijk Geweld
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafrecht
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorlopige Hechtenis
Sheets Voorwaardelijk Opzet
Sheets WWFT voor Advocaten 2022

Route

Haagrecht Advocaten is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een evaluatie. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl